"Alpy w Prowansji"
Relaks, lekkoatletyka, Kilka wizyt ..., en famille, tribal ... dokona? wyboru z Rives du Lac !
Kliknij tutaj aby znale?? dzia?alno?ci wed?ug kryteriów

Wpisz jedno lub kilka kryteriów, a my proponujemy seri? do w?asnych dzia?a? i wolne wspania?ych.Wycieczki z przewodnikiem

Découvrez les Hautes Alpes autrement, avec un accompagnateur qui vous expliquera tout sur la faune, la flore, le pastoralisme

Zwiedzanie wody

Organizujemy pó? dnia w?drówki z przewodnikami górskimi, dla mi?o?ników przyrody, którzy dziel? si? swoj? wiedz? z entuzjazmem. To podró?, która jest cz??ciowo nabrze?a odkry? flory i fauny rzek. Uzbrojony w pude?kach powi?kszaj?ce wida? “ma?e zwierz?ta” lub mikro-bezkr?gowce. To wola […]

Nadaje si? do : , ,
Czas trwania dzia?alno?ci :
Elewacja :
D?ugo?? szlaku :

Dowiedz si? wi?cej

Kozice i świstaki

Organizujemy pó? dnia w?drówki z przewodnikami górskimi, dla mi?o?ników przyrody, którzy dziel? si? swoj? wiedz? z entuzjazmem. W pi?knej dolinie, chronione "?ciany" na masow? Bure (2700m), dojdziesz do końca D & rsquo; popołudniową naturalną cypel, który będzie służył jako punkt obserwacyjny. O tej porze kozic i świstaków […]

Nadaje si? do : , ,
Odleg?o?? od kempingu :
Czas trwania dzia?alno?ci :
Elewacja :

Dowiedz si? wi?cej

Zachód s?o?ca

Organizujemy pó? dnia w?drówki z przewodnikami górskimi, dla mi?o?ników przyrody, którzy dziel? si? swoj? wiedz? z entuzjazmem. Ciesz si? ch?odnym pó?nym popo?udniem, aby wspi?? si? na gór? kana?u (1806m), pi?kny punkt widokowy nad Alpami (Dévoluy, Ecrins, Ubaye). O?wietlone przez ostatnie promienie s?o?ca, nadal […]

Nadaje si? do : , ,
Czas trwania dzia?alno?ci :
Elewacja :

Dowiedz si? wi?cej

Lawenda i motyle

Organizujemy pó? dnia w?drówki z przewodnikami górskimi, dla mi?o?ników przyrody, którzy dziel? si? swoj? wiedz? z entuzjazmem. To proste i zró?nicowane w?drówki, wokó? wioski Pusteau, Mo?na prze?ledzi? histori? lawendy w kraju obserwowa? ró?norodne motyle, zwane równie? "trubadurów z powietrza". […]

Nadaje si? do : , ,
Czas trwania dzia?alno?ci :
Elewacja :

Dowiedz si? wi?cej

Szukaj skamienia?o?ci

Organizujemy pó? dnia w?drówki z przewodnikami górskimi, dla mi?o?ników przyrody, którzy dziel? si? swoj? wiedz? z entuzjazmem. To jest ?atwe w?drówka w dolinie górskiej o charakterze, usiany ma?e wioski zachowane i ponadczasowa. Na mi?y p?tli idziesz do w?wozu, w którym mo?na znale?? amonity i pirytowy […]

Nadaje si? do : , ,
Czas trwania dzia?alno?ci :
Elewacja :

Dowiedz si? wi?cej