"???? ? ????????"
???????????, ????????, ??? ?????? ..., ?? ???????, ????????? ... ??????? ???? ????? ?? ????? ?? ??? !

Боург 2000 фест : Концерт Тхе мандолес у Веинес

Концерт Тхе мандолес, група, око које мандолине, чини се путује у Европи !

????????? ???????????

  • ???????? : 20h15
  • ???? : бесплатно